Μηρμυκίες - Μολυσματική Τέρμινθος

Ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος που διορθώνονται εύκολα με λέιζερ.

Το παλμικό λέιζερ χρωστικής χρησιμοποιείται με εξαιρετική επιτυχία για την αντιμετώπιση αυτών των βλαβών χωρίς κίνδυνο σχηματισμού ουλών και με απόλυτη ακρίβεια. Επιτυγχάνεται έτσι τόσο η καταστροφή των μηρμυκιών όσο και των βλαβών της τέρμινθου.
Συνήθως (ειδικά για τις μηρμυκίες) απαιτούνται παραπάνω από μια συνεδρίες.